Droga Ojrzeń - Gąsocin będzie zmodernizowana, nowe inwestycje w regionie
dodał: Fortunat,2009-10-22

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Uroczyste podpisanie umów nastąpiło w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Blisko 11 mln zł pochodzących ze środków unijnych wpłynie na rozwój infrastruktury drogowej w Powiecie Ciechanowskim.

Umowę o dofinansowanie podpisali Stefan Kotlewski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz władze Powiatu Ciechanowskiego. Podczas konferencji Wicemarszałek Kotlewski mówiąc o znaczeniu unijnego wsparcia w regionie mazowieckim podkreślił, że jako władze województwa „chcą w tym roku przekazać beneficjentom blisko 700 mln zł”. Wicemarszałek wyjaśniał, że obecnie województwo mazowieckie ma zagwarantowane środki w wysokości 350 mln zł, które wydatkuje na rzecz beneficjentów, ale jest szansa, że uda się tą kwotę podwoić.

Projekt pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady na odcinku Ojrzeń - Gąsocin jest realizowany w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe) RPO WM . Przebudowywana droga powiatowa stanowi ważny szlak komunikacyjny, równoległy z drogą krajową nr 60 i powiązany funkcjonalnie z drogą krajową nr 50. Droga ta ma istotne znaczenie szczególnie dla gminy Sońsk, na obszarze której nie ma dróg wojewódzkich i krajowych. W ramach projektu wykonane zostaną: nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 m, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, a także zjazdy na drogi boczne i posesje z odwodnieniem i uporządkowaniem pasa drogowego. Przebudowanych zostanie 13,16 km nawierzchni drogi oraz 5 skrzyżowań. Ponadto wybudowanych zostanie 6 zatok autobusowych, 3,65 km chodników, 237 zjazdów. Zmodernizowane zostaną także ronda w Gąsocinie oraz przeprowadzony zostanie remont mostu w miejscowości Łopacin.

Realizacja przedsięwzięcia z pewnością przyczyni się do poprawy standardu i jakości sieci drogowej powiatu ciechanowskiego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem inwestycji jest także poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów w tej części powiatu oraz aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów wiejskich. Całkowita wartość projektu to ponad 12,7 mln zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to przeszło 10,8 mln zł.

Na tej samej konferencji władze województwa podpisały z beneficjentami umowy o dofinansowanie 37 inwestycji realizowanych w regionie ciechanowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowita wartość podpisanych umów wyniosła 28,2 mln zł, z czego łączna wartość dofinansowania pochodząca z Unii Europejskiej dla tych projektów wyniosła 14,5 mln zł. Przedsięwzięcia te dotyczą m.in. rewitalizacji parków, rynków, remontów świetlic, budowy chodników, ścieżek rowerowych czy boisk.

Zastrzyk unijnej kasy łącznie w wysokości ponad 25 mln zł będzie miał ogromne znaczenie dla rozwoju Powiatu Ciechanowskiego, a także dla całego Województwa Mazowieckiego szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego kiedy samorządy terytorialne są zmuszone do ograniczania swoich wydatków.Lista pozostałych umów, które zostały dzisiaj podpisane:
 

 

L.p.
Nazwa wnioskodawcy
Tytuł operacji
powiat
Całkowity koszt operacji (w zł z VAT)
Wnioskowana kwota pomocy (w zł)
1
GMINA BIEŻUŃ
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W BIEŻUNIU.
żuromiński
2 062 778,06
500 000
2
GMINA NOWE MIASTO
REWITALIZACJA PARKU - GŁÓWNY RYNEK W NOWYM MIEŚCIE I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH.
płoński
649 926,57
266 363
3
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRUDUSKU
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW GMINY GRUDUSK DO KULTURY I WYPOCZYNKU POPRZEZ REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH.
ciechanowski
1 259 277,56
500 000
4
GMINA LUTOCIN
PRZEBUDOWA I KSZTAŁTOWANIE OBSZARU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUTOCIN W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM: 1. WYKONANIA ZIELENI I URZĄDZENIA NA POTRZEBY REKREACYJNO WYPOCZYNKOWE MIESZKAŃCÓW PARKU W LUTOCINIE ZGODNIE Z OPRACOWANĄ DOKUMENTACJĄ. 2. BUDOWY OŚWIETLENIA TERENU ZIELENI PARKU. 3. CHODNIKA WOKÓŁ PARKU I ZATOK AUTOBUSOWYCH ZGODNIE Z OPRACOWANĄ DOKUMENTACJĄ.
żuromiński
879 332,14
500 000
5
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OJRZENIU
URZĄDZENIE PARKU PODWORSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI OJRZEŃ.
ciechanowski
785 173,62
486 746
6
GMINA OJRZEŃ
BUDOWA I REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W MŁOCKU I NOWEJ WSI JAKO WIEJSKICH CENTRÓW KULTURALNO-SPOŁECZNYCH.
ciechanowski
1 032 381,41
500 000
7
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEMIĄTKOWIE                 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PRZYLEGŁEGO TERENU W MIEJSCOWOŚCI KRZECZANOWO.
żuromiński
775 157,58
476 530
8
GMINA SIEMIĄTKOWO
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIEMIĄTKOWIE.
żuromiński
820 155,25
500 000
9
GMINA RADZANÓW
BUDOWA ZESPOŁU BOISK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLEWO.
mławski
881 983,81
500 000
10
GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY
REMONT REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC KOŚCIELNY ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOMIA W GMINIE LIPOWIEC KOŚCIELNY.
mławski
745 084,24
427 892
11
GMINA WIŚNIEWO
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W WIOSKACH GMINY WIŚNIEWO.
mławski
1 140 320,27
500 000
12
GMINA LUBOWIDZ
REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.
żuromiński
835 482,60
428 612
13
PARAFIA RZYMSKOKATO  LICKA p.w ŚW.JÓZEFA W SYBERII
BUDOWA PARKINGU I CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZDROJKI.
żuromiński
519 027,87
384 539
14
GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
BUDOWA CHODNIKA W CHOCISZEWIE.
płoński
386 656,60
237 698
15
GMINA NARUSZEWO
ODNOWA WSI NARUSZEWO POPRZEZ ROZBUDOWĘ REMIZY OSP.
płoński
777 614,53
267 254
16
GMINA SZREŃSK
KOMPLEKSOWY REMONT ŚWIETLICY W MIĄCZYNIE DUŻYM.
mławski
341 338,15
209 838
17
GMINA DZIERZĄŻNIA
ŚWIETLICA WIEJSKA JAKO CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.
płoński
672 880,20
367 307
18
GMINA SZYDŁOWO
PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZYDŁOWO.
mławski
593 953,95
316 000
19
GMINA STUPSK
PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCI DĄBEK I BOLEWO.
mławski
745 917,11
370 000
20
GMINA BABOSZEWO
BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH W BABOSZEWIE NA ULICACH POLNA, J. A. BRODECKICH, 19 STYCZNIA.
płoński
729 081,20
347 958
21
GMINA SOCHOCIN
NOWE OBLICZE SOCHOCINA-PRZEBUDOWA RYNKU ORAZ WYPOSAŻENIE IZBY PAMIĄTKOWEJ GUZIKARSTWA.
płoński
622 642,12
341 448
22
GMINA KUCZBORK-OSADA
UTWORZENIE CENTRUM KULTURALNEGO W KUCZBORKU-WSI.
żuromiński
484 852,28
293 761
23
RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA  P.W. ŚW ANTONIEGO PADEWSKIEGO
POPRAWA WIZERUNKU OTOCZENIA  WOKÓŁ KOŚCIOŁA  W ŁYSAKOWIE POPRZEZ BUDOWĘ  CHODNIKA I PARKINGU.
ciechanowski
193 985,45
135 920
24
GMINA GRUDUSK
WYKORZYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH MIEJSCOWOŚCI  GRUDUSK DO  URZĄDZENIA MIEJSC REKREACJI  I WYPOCZYNKU.
ciechanowski
1 091 519,82
291 497
25
GMINA I MIASTO ŻUROMIN
PRZEBUDOWA PLACU RYNEK W MIEJSCOWOŚCI PONIATOWO.
żuromiński
607 650,86
237 029
26
GMINA WIECZFNIA KOŚCIELNA
MINICENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W UNISZKACH ZAWADZKICH.
mławski
823 750,49
500 000
27
GMINA SOŃSK
MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W GĄSOCINIE.
ciechanowski
1 028 754,54
500 000
28
GMINA STRZEGOWO
BUDOWA WIELOFUNKCYJNYCH BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: MDZEWO, UNIKOWO, DROGISZKA.
mławski
1 016 221,22
500 000
29
GMINNY OŚRODEK KULTURY W STRZEGOWIE
ADAPTACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU OSP NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W NIEDZBORZU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ ADAPTACJA I REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W STRZEGOWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM.
mławski
1 254 551,81
500 000
30
GMINA RACIĄŻ
ODNOWA MIEJSCOWOŚCI KOZIEBRODY I KRAJKOWO POPRZEZ BUDOWĘ BOISKA, PARKINGÓW, REMONT REMIZ ORAZ ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH.
płoński
714 236,23
429 746
31
GMINA OPINOGÓRA GÓRNA
REMONT, PRZEBUDOWA, BUDOWA OBIEKTÓW KOMUNIKACJI I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ WYKONANIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI OPINOGÓRA GÓRNA, POWIAT CIECHANOWSKI.
ciechanowski
582 098,71
357 847
32
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W KROCZEWIE
PRZEBUDOWA PARKINGU PRZYKOŚCIELNEGO WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z DROGI POWIATOWEJ: NR 3002W WÓLKA PRZYBOJEWSKA - SMOSZEWO - TRĘBKI - KROCZEWO W M. KROCZEWO.
płoński
648 875,66
486 656
33
GMINA ZAŁUSKI
BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAROLINOWO.
płoński
739 856,52
455 399
34
GMINA GLINOJECK
PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY Z GARAŻEM OSP W OŚCISŁOWIE.
ciechanowski
351 209,62
110 410
35
GMINA REGIMIN
ZAGOSPODAROWANIE I URZĄDZENIE PALCU GMINNEGO W CENTRUM REGIMINA.
ciechanowski
878 659,59
500 000
36
GMINA PŁOŃSK
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI SZEROMINEK.
płoński
595 741,42
363 972
37
GMINA MIASTO RACIĄŻ
REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W RACIĄZU.
płoński
706 738,39
434 470
 
 
 
 
 
 powrót

Segreguj odpady i odbieraj nagrody!
W Ciechanowie przeprowadzony zostanie innowacyjny Program Pilotażowy Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. Jest to autorskie rozwiązanie Grupy T4B mającej swoje biuro…
Ciechanowska Gala Sportu: stypendia, nagrody, wyniki plebiscytu
Miasto zorganizowało Ciechanowską Galę Sportu, skierowaną do lokalnych środowisk sportowych. W uroczysty sposób docenione zostały młode talenty oraz doświadczeni zawodnicy i trenerzy

czytaj więcej
Jakie zainteresowania wpisać do swojego CV?
Po uzupełnieniu CV o doświadczenie zawodowe, wykształcenie i umiejętności pora na przedstawienie swoich zainteresowań. Niektórzy zupełnie rezygnują z tej rubryki, a szkoda – bowiem…

czytaj więcej
Jakie umiejętności warto wpisać do CV?
Wiele osób staje przed problemem - co wpisać w rubrykę "umiejętności" podczas pisania CV? Na co zwróci uwagę pracodawca, co go zachwyci, a czego lepiej nie wpisywać? Co jeszcze…

czytaj więcej

REKLAMA

ZAPROSZENIA


Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Aerobik, język angielski, język niemiecki, Nordic Walking, zajęcia ruchowe, basen i inne zajęcia. Szczegóły znajdą Państwo w COEK Studio mieszczącym…

Reklama

Reklama

kalendarz imprez


<< 05 grudnia 2021 >>

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Reklama

sonda

Odwiedziłem już restaurację McDonald's w Ciechanowie
TAK
NIE
Nie chodzę do takich restauracji

reklama


KONTAKT:

Telefon:
736 223 031
email: redakcja@ciechanowonline.pl