Ciechanów: Co z zamkiem? Relacja z konferencji prasowej.
dodał: Sylwester,2010-12-17

W piątek 17 grudnia 2010 w siedzibie Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca postępów prac przy rewitalizacji ciechanowskiego Zamku Książąt Mazowieckich.
Organizatorem konferencji było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Ciechanowie,  które koordynuje pracę poszczególnych podwykonawców projektu.

Przypomnijmy, że rozpoczęcie prac na zamku było możliwe dzięki podpisaniu umowy o współfinansowaniu inwestycji z funduszy europejskich. Umowę podpisano w marcu 2010 roku i przewiduje ona realizację i dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)”
Całkowity koszt tego etapu inwestycji to ponad 11 milionów złotych.

Etap I rewitalizacji obejmuje przede wszystkim prace konserwatorskich w obrębie obu wież zamkowych, muru południowego, muru wschodniego i zachodniego.
Na dzisiejszej konferencji prasowej o prowadzonych pracach mówiła m.in. profesor Jadwiga Łukaszewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezentując założenia konserwatorskie dotyczące renowacji ciechanowskiego zamku wskazała na błędy popełnione w przeszłości, a dotyczące przede wszystkim materiałów z jakich korzystano podczas poprzednich renowacji. Materiały te okazały się niebezpieczne dla zabytkowej budowli, zwłaszcza cegły i zaprawy użyte pod koniec XX wieku. Rola profesor Jadwigi Łukaszewicz polega na nadzorowaniu prowadzonych obecnie prac oraz proponowaniu  materiałów mających odpowiednie właściwości fizyczne. Mowa przede wszystkim o nasiąkliwości i wytrzymałości.
W trakcie prezentacji zaprezentowano dziennikarzom i gościom zniszczenia murów zamku, które w większości wynikały z złego doboru materiałów zastosowanych w przeszłości. Efektem tego jest między innymi naciek solny na murach. Sole zawarte w zastosowanych materiałach są wypłukiwane i przedostają się do starej "tkanki" murów powodując dalsze zniszczenia od wewnątrz zarówno najstarszych cegieł i gotyckiej fugi.
Nowe cegły, które pojawiły się na zamku 20, 30 lat temu pękają i odpadają odsłaniając wnętrze murów i środek cegieł, które w nie zostały poprawnie wypalone. Na murach oprócz soli pojawiła się wilgoć i mikroflora, która również niszczy stare mury.

 


wstępna wizualizacja części Domu Małego w Zamku Książąt MazowieckichObecnie prowadzone są prace polegające na skuwaniu i czyszczeniu murów.
Prace konserwatorskie na Zamku Książąt Mazowieckich przeprowadzane w latach 2010-2011:
- mury kurtynowe: ze względu na swój zły stan, wiele cegieł wymaga wzmocnienia strukturalnego, oryginalne spoiny wymagają tego zabiegu w 100%
- usuwane są wszystkie współczesne zaprawy cementowe i cementowo-wapienne
- zasolone partie budowli są sukcesywnie odsalane
- usuwane są szkodliwe nawarstwienia
- korony murów zostaną przemurowane. Konieczna jest całkowita wymiana cegieł z lat 70-tych i 80-tych.
 
Trwają prace przygotowawcze do budowy Domu Małego. Aby prowadzić prace odtwarzania murów, temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +8 stopni Celsjusza. Gdyby teraz prowadzono pełną renowację, jej skutek mógłby być podobny do tego, jaki obecnie obserwujemy na murach zamku.

 


prof. Łukasiewicz podczas konferencji prasowej

 

Architekt, dr Marek Kleczkowski prezentuje założenia Domu Małego


W spotkaniu oprócz przedstawicieli firm pracujących przy realizacji projektu brał udział również dr Marek Kleczkowski, który zaprezentował szczegóły dotyczące budowanego w ciechanowskim zamku Domu Małego. Będzie on zlokalizowany wzdłuż muru południowego pomiędzy dwoma basztami zamku. Budynek będzie pełnił funkcję galerii, będzie w nim sala wystawowa z interaktywną, multimedialną ekspozycją pokazującą losy ciechanowskiego zamku. W części środkowej budynku – na pierwszym piętrze będzie znajdowało się pomieszczenie dla dozoru technicznego oraz część hotelowa, składająca się z trzech pokoi przeznaczonych (wg obecnej wizji zamku) dla wykładowców, którzy będą prowadzili np. odczyty na zamku.
Nowy dziedziniec Zamku  Książąt Mazowieckich będzie wybrukowany tymi samymi kamieniami, które pierwotnie się na nim znajdowały, z wyjątkiem chodnika prowadzącego wzdłuż nowego budynku - ten, powstanie z płyt. Jak zapewniali prowadzący, ma to związek z dostępnością zamku dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Dach Domu Małego nie będzie pokryty blaszanym dachem jak to wstępnie planowano. Będzie to dachówka.
W podziemiach dziedzińca pojawi się toaleta, której na terenie zamku brakowało.

"Nowy" zamek będzie dostępny dla turystów za rok. Według planów, jego ponowne otwarcie powinno nastąpić w listopadzie 2011 roku. Na razie nie wiadomo jakie losy spotkają Dom Duży, który w zamysłach miał powstać wzdłuż ściany północnej zamku – czyli na przeciwko Domu Małego. Ostatnie kontrowersje dotyczyły dachu nowego budynku, który w pierwotnym projekcie wystawał ponad mury zamkowe. To budziło sprzeciw konserwatora zabytków. Według zmodyfikowanej wersji projektu, dach i budynek zostały tak przeprojektowane, by problem ten ominąć. Pozostaje również kwestia finansowa. Drugi etap rewitalizacji zamku będzie możliwy tylko wówczas, jeśli Muzeum zdobędzie fundusze europejskie, zaznaczyła Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Hanna Długoszewska-Nadratowska.
Zapytaliśmy, czy po zakończeniu rewitalizacji zamku będzie można wchodzić na wszystkie części murów zamkowych. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że sposób zwiedzania zamku nie ulegnie zmianie. Podobnie jak do tej pory, dla zwiedzających dostępny będzie jedynie mur południowy łączący baszty. Odnowione mury wschodni i zachodni będą dostępne tylko dla pracowników jako mury "techniczne". Turyści będą za to mogli korzystać z Domu Małego, który będzie uzupełnieniem dotychczasowych atrakcji zamku. 

W trakcie spotkania o pracach na zamku mówili przedstawiciele wszystkich firm biorących udział w konsorcjum, które realizuje rewitalizację – firmy Renova, Stabilator, Monument Service, a także projektant Domu Małego i Dużego – dr Marek Kleczkowski. 
Firmy zaprezentowały swoje dotychczasowe realizacje, wśród których znalazły się m.in. Pałac Prezydencki i Zamek Królewski w Warszawie, najstarsze sukiennice z ratuszem w Głubczycach.

Prace przeprowadzane na ciechanowskim zamku:
Konserwacja murów i baszt (czyszczeniu, uzupełnienie ubytków oraz wzmocnienie).
Impregnacja oraz izolacja fundamentów oraz naprawa i ochrona odsłoniętej korony murów wraz z odprowadzeniem wody z platformy widokowej i blankowania na wieżach.
Prace budowlane: wykonanie infrastruktury technicznej i toalet pod dziedzińcem zamkowym oraz budowę Domu Małego.
Kontynuacja (przerwanych w 2009 r.) prac archeologicznych związanych z potrzebami inwestycyjnymi. Planowane jest dokończenie eksploracji wykopu przy zewnętrznej ścianie Domu Małego, kontynuacja  prac w obrębie wykopu pod toalety oraz wewnątrz Domu Małego w celu  odsłonięcia zabytkowych fragmentów małej architektury (piece, posadzki) przystosowanej następnie do ekspozycji wewnątrz budynku, poprzez wprowadzenie przeszklonych podłóg.

 

Podsumowanie:

Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza kultur – ETAP I


Całkowita wartość projektu: 11.630.869,42 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 8.339.494,50 PLN


Beneficjent:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (Inwestor bezpośredni)


Inwestor zastępczy: 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Ciechanowie


Realizacja inwestycji: lata 2010-2011


Zakres prac obejmuje prace konserwatorsko-renowacyjne muru południowego, wschodniego, zachodniego oraz dwóch baszt – strona zewnętrzna i wewnętrzna:

- wstępna dezynfekcja powierzchni muru

- mechaniczne usunięcie wszystkich zapraw cementowych i cementowo-wapiennych

- wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegieł i zapraw

- czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni muru ceglanego i kamiennego z zabrudzeń, ustabilizowanie spękań muru

- odsolenie silnie zasolonych spękań murów

- wzmocnienie cegieł, uzupełnienie ubytków w cegłach i zaprawach spoinujących mur ceglany i kamienny

- wymiana cegieł

- ręczna reprofilacja ubytków zaprawą

- scalenie kolorystyczne zapraw

- dezynfekcja końcowa, usuwanie korozji biologicznej

- naprawa korony murów

- mechaniczne usunięcie wtórnych przemurowań na tarasach obu baszt i koronach murów

- spoinowanie muru oraz ich częściowe przemurowanie

- zabezpieczenie i konserwacja

- roboty budowlane


Roboty przy podeście komunikacyjnym

- Roboty budowlane

- Roboty konserwatorskie

- mechaniczne usunięcie wtórnych przemurowań i częściowe przemurowanie ze spoinowaniem

- zabezpieczenie i konserwacja 


Dom Mały – budynek 2 kondygnacyjny, posadowiony na fundamentach pośrednich – wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentem za pomocą pali.

Powierzchnia zabudowy: 270,4 m2 

Powierzchnia użytkowa: 421,5 m2

Kubatura:         2 052,0 m3


Podziemne toalety pod dziedzińcem


Powierzchnia zabudowy: 205,3 m2 

Powierzchnia użytkowa: 176,4 m2

Kubatura:  459,0 m3


I etap zagospodarowania dziedzińca obejmuje również wykonanie mediów infrastruktury komunalnej, tj. przyłącza wodno-kanalizacyjnego, kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego, kablowego niskiego napięcia.


Projektanci

Prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz z UMK – autor badań naukowych i projektu prac konserwatorskich;

Dr inż.arch. Marek Kleczkowski – pracownia projektowa – autor wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji.


Prace prowadzą:

Prace konserwatorskich – konsorcjum, w skład którego wchodzą:

- Monument Service z Michałowic;

- Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki GOREK RESTAURO z Warszawy;

- Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków z Malborka.

- Lider Konsorcjum  RENOVA Sp. z o.o. z Warszawy


Budowa Domu Małego, Sanitariatów i Dziedzińca – Spółka STABILATOR z Gdyni.powrót

Segreguj odpady i odbieraj nagrody!
W Ciechanowie przeprowadzony zostanie innowacyjny Program Pilotażowy Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. Jest to autorskie rozwiązanie Grupy T4B mającej swoje biuro…
Ciechanowska Gala Sportu: stypendia, nagrody, wyniki plebiscytu
Miasto zorganizowało Ciechanowską Galę Sportu, skierowaną do lokalnych środowisk sportowych. W uroczysty sposób docenione zostały młode talenty oraz doświadczeni zawodnicy i trenerzy

czytaj więcej
Jakie zainteresowania wpisać do swojego CV?
Po uzupełnieniu CV o doświadczenie zawodowe, wykształcenie i umiejętności pora na przedstawienie swoich zainteresowań. Niektórzy zupełnie rezygnują z tej rubryki, a szkoda – bowiem…

czytaj więcej
Jakie umiejętności warto wpisać do CV?
Wiele osób staje przed problemem - co wpisać w rubrykę "umiejętności" podczas pisania CV? Na co zwróci uwagę pracodawca, co go zachwyci, a czego lepiej nie wpisywać? Co jeszcze…

czytaj więcej

REKLAMA

ZAPROSZENIA


Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Aerobik, język angielski, język niemiecki, Nordic Walking, zajęcia ruchowe, basen i inne zajęcia. Szczegóły znajdą Państwo w COEK Studio mieszczącym…

Reklama

Reklama

kalendarz imprez


<< 12 kwietnia 2021 >>

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Reklama

sonda

Odwiedziłem już restaurację McDonald's w Ciechanowie
TAK
NIE
Nie chodzę do takich restauracji

reklama


KONTAKT:

Telefon:
736 223 031
email: redakcja@ciechanowonline.pl