Rozmowa z Piotrem Wójcikiem, Kanclerzem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
dodał: Sylwester,2014-10-28

Rozmowa z Piotrem Wójcikiem, Kanclerzem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Sprawuje Pan obecnie funkcję Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Co zaliczyłby Pan do swoich największych osiągnięć na tym stanowisku?


Sądzę, że moim najważniejszym osiągnięciem jest zapewnienie uczelni stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze wydobycie uczelni z głębokiego kryzysu finansowego, w jakim znajdowała się, gdy obejmowałem stanowisko kanclerza w 2009 roku. Wiązało się to z podjęciem wielu trudnych decyzji, m.in. dotyczących restrukturyzacji, które w efekcie okazały się trafne. Dziś możemy się poszczycić komfortowymi warunkami do studiowania: małe grupy zajęciowe, laboratoria i pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, bogaty księgozbiór biblioteczny (w tym elektroniczny dostęp do wielu baz i katalogów online), dom studenta dostosowany do potrzeb młodego pokolenia, klub studencki…
Po drugie, zważywszy na ogólną tendencję do pogłębiania się niżu demograficznego, niewątpliwym sukcesem jest także to, że liczba studentów PWSZ, szczególnie na studiach stacjonarnych, systematycznie wzrasta. Jest to dowód na to, że potrafimy radzić sobie w trudnych sytuacjach, które nie omijają także szkolnictwa wyższego.
Po trzecie, staram się promować PWSZ w Ciechanowie jako uczelnię, której znaczenie dostrzegane jest nie tylko w regionie, ale także w skali ogólnopolskiej, czego efektem są wizyty wielu znakomitych gości, m.in. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Prezydenta i jednocześnie Laureata Pokojowej Nagrody Nobla – Lecha Wałęsy czy chociażby byłego Ministra Spraw Zagranicznych – Władysława Bartoszewskiego.

Kandyduje Pan do Rady Powiatu z okręgu miejskiego. Oznacza to, że każdy mieszkaniec miasta będzie mógł oddać na Pana głos. Czy widzi Pan konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu obu jednostek samorządowych – miejskiej i powiatowej?

Podstawowym zadaniem zarówno władz miasta, jak i powiatu jest po prostu służba mieszkańcom. Dlatego najważniejsza jest ścisła i harmonijna współpraca miasta i powiatu, aby działania podejmowane na rzecz mieszkańców nie prowadziły do podziałów, lecz do bardziej efektywnego zarządzania, co przełoży się na racjonalne gospodarowanie finansami samorządowymi i lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów miejskich i powiatowych. Niezbędny jest sprawiedliwy podział środków na inwestycje w mieście i poza miastem. Słowem – zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Współpraca na linii miasto – powiat powinna polegać na skoordynowaniu planów inwestycyjnych, udoskonaleniu przepływu informacji oraz wspólnych konsultacji dotyczących potrzeb mieszkańców. Bez tego wszelkie działania będą chaotyczne i pozbawione sensu.
Jak wspomniałem na początku, to urząd jest dla ludzi, nigdy na odwrót. Dlatego m.in. potrzebne jest utworzenie Biura Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym, aby mieszkańcy powiatu mogli załatwiać swoje sprawy urzędowe, nie tracąc czasu i nerwów w dłużących się kolejkach.

Jakie inne potrzeby mieszkańców Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego Pan dostrzega?

Cóż, potrzeb zapewne jest wiele, jednak chciałbym zwrócić uwagę na taką, która nie wymaga specjalnych nakładów finansowych, a tylko organizacyjnych czy wręcz wykazania dobrej woli. Otóż, docierają do mnie sygnały dotyczące funkcjonowania „kawiarni artystycznej”. Młodzież skarży się na brak współpracy przy organizowaniu koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. A przecież kawiarnia mogłaby współpracować w tym zakresie z klubem studenckim – w Ciechanowie (dzięki m.in. naszej uczelni) przebywa dość dużo młodzieży, której należy stworzyć dobre warunki do korzystania z oferty kulturalno-rozrywkowej. Myślę, że powinniśmy też wykorzystać tę energię młodzieży do działania i aktywności – trzeba ich wspierać, nie przeszkadzać…
Przy okazji tego tematu, chciałbym zwrócić uwagę na konieczność wspólnego (to ważne) prowadzenia przez miasto i powiat instytucji kultury: bibliotek – miejskiej i powiatowej, Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki oraz Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio”. Współpraca w tym zakresie pozwoli wypełnić luki w ofercie wydarzeń kulturalnych czy uniknąć np. nakładania się imprez.
Kolejna istotna sprawa, to konieczność zaangażowania środków z budżetu powiatu w szkolnictwo ponadgimnazjalne, co pozwoli na budowę m.in. boisk wielofunkcyjnych przy szkołach średnich.

Niebawem nastąpi otwarcie pętli miejskiej, która zdecydowanie usprawni komunikację wewnątrz miasta. Jakie inne inwestycje uważa Pan teraz za najpilniejsze na terenie Ciechanowa?

Są to takie inwestycje, które będą służyć wygodzie mieszkańców – np. rozwinięcie połączeń komunikacyjnych odchodzących od pętli miejskiej czy remonty dróg powiatowych na terenie miasta, m.in. ulice: Leśna, Sońska, Niechodzka, Kwiatowa, Kargoszyńska. Ulice te stanowią drogi wylotowe do podciechanowskich miejscowości i powinny być traktowane priorytetowo. Ważne jest dobre skomunikowanie okolicznych miejscowości z miastem – wiele osób pracuje i uczy się w Ciechanowie i musi codziennie dojeżdżać. Dlaczego więc im tego nie ułatwić? Przy okazji można byłoby utworzyć na tych terenach ścieżki rowerowe służące rekreacji… Inwestycje te można sfinansować ze środków unijnych.

Startuje Pan do Rady Powiatu z ramienia KWW Waldemara Wardzińskiego. Dlaczego warto oddać na Pana głos?

Przede wszystkim dlatego, że zależy mi na ludziach i mieście, w którym żyję. Jestem osobą, która stawia sobie konkretne cele i konsekwentnie dąży do ich realizacji. Lubię ciężką pracę i potrafię rozwiązywać trudne problemy. Znam Ciechanów i chcę, żeby to miasto było przyjazne dla swoich mieszkańców i osób przyjezdnych. I jeśli mi ciechanowianie na to pozwolą, zrobię wszystko co w mojej mocy, aby tak właśnie było!

Dziękuję za rozmowę.
 
 
 
Rozmawiał: Sylwester Czaplicki
 


powrót

Segreguj odpady i odbieraj nagrody!
W Ciechanowie przeprowadzony zostanie innowacyjny Program Pilotażowy Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. Jest to autorskie rozwiązanie Grupy T4B mającej swoje biuro…
Ciechanowska Gala Sportu: stypendia, nagrody, wyniki plebiscytu
Miasto zorganizowało Ciechanowską Galę Sportu, skierowaną do lokalnych środowisk sportowych. W uroczysty sposób docenione zostały młode talenty oraz doświadczeni zawodnicy i trenerzy

czytaj więcej
Jakie zainteresowania wpisać do swojego CV?
Po uzupełnieniu CV o doświadczenie zawodowe, wykształcenie i umiejętności pora na przedstawienie swoich zainteresowań. Niektórzy zupełnie rezygnują z tej rubryki, a szkoda – bowiem…

czytaj więcej
Jakie umiejętności warto wpisać do CV?
Wiele osób staje przed problemem - co wpisać w rubrykę "umiejętności" podczas pisania CV? Na co zwróci uwagę pracodawca, co go zachwyci, a czego lepiej nie wpisywać? Co jeszcze…

czytaj więcej

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

REKLAMA

ZAPROSZENIA


Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Aerobik, język angielski, język niemiecki, Nordic Walking, zajęcia ruchowe, basen i inne zajęcia. Szczegóły znajdą Państwo w COEK Studio mieszczącym…

Reklama

najnowsze ogłoszenia

Reklama

kalendarz imprez


<< 24 września 2023 >>

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Reklama

sonda

Odwiedziłem już restaurację McDonald's w Ciechanowie
TAK
NIE
Nie chodzę do takich restauracji

reklama


KONTAKT:

Telefon:
736 223 031
email: redakcja@ciechanowonline.pl