Sesja Rady Miasta
dodał: Wojtek,2018-04-09

Na 42. sesję przygotowano sprawozdania z 2017 roku na temat wspierania rodzin, działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacji programów współpracy gminy z podmiotami pożytku publicznego.

Podczas obrad, które odbyły się 29 marca, radni rozpatrzyli 17 projektów uchwał. Opowiedzieli się za modyfikacją Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu na 2018 rok. M.in. wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne i remontowe, które zgłaszali mieszkańcy podczas spotkań osiedlowych i które uwzględnione zostały w opublikowanej przez miasto liście działań na ten rok. Ponadto w budżecie pojawił się zapis o przekazaniu szpitalowi w Ciechanowie 200 tys. zł na zakup łóżek dla pacjentów.

Radni zgodzili się też na udzielenie pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego, polegającej na opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej przebudowy drogi nr 616 obejmującej ul. Gruduską.
W związku z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat konieczne było dokonanie zmian w statucie Żłobka Miejskiego. Radni zaakceptowali zamysł przystąpienia gminy do realizacji projektu „Pomocna dłoń – usługi opiekuńcze PCK dla osób niesamodzielnych”. Wsparcie otrzyma 60 osób mieszkających w Ciechanowie.

Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą Budżetu Obywatelskiego. Prezydent przygotował projekt, do którego następnie wprowadził zapisy, zgłaszane przez radych i mieszkańców. Zmiany względem ubiegłego roku związane są koniecznością poparcia zgłaszanego projektu podpisami mieszkańców (20 podpisów mieszkańców osiedla w przypadku projektu osiedlowego oraz 50 podpisów mieszkańców miasta w przypadku projektu ogólnomiejskiego). Nie będzie możliwości zgłaszania placów zabaw i siłowni zewnętrznych, brane pod uwagę mogą być jedynie projekty modyfikacji istniejących już tego typu obiektów. Otwarte będą prace komisji weryfikacyjnej projekty, pomysłodawcy w przypadku decyzji negatywnych będą mieli 3 dni na odwołanie się. Przy głosowaniu internetowym konieczne będzie posiadanie skrzynki mailowej, by potwierdzić oddanie głosu, będzie także możliwość wglądu w oddany przez siebie głos. Głosujący papierowo przy wrzucaniu karty do urny będzie legitymowany przez urzędnika. Pracom komisji liczącej głosy przyglądać będą się radni – po jednym z każdego klubu. Projekty będzie można zgłaszać w maju, w czerwcu będą one weryfikowane przez komisję, w lipcu odbędzie się głosowanie, w sierpniu ogłoszone zostaną wyniki.

Samorządowcy przyjęli uchwalę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Zdecydowano o utworzeniu 4 okręgów. Wyrażono też zgodę na nabycie od PKP prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej dojście z ul. Świętochowskiego do zrewitalizowanego skweru. Aprobatę rady zyskał zamysł podpisania kolejnej umowy najmu z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości w dzielnicy Podzamcze oraz zbycia działki w obrębie Szczurzyna.
Radni uchwalili nowy wzór wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa Ciechanowa. Zatwierdzili także zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Względy prawne spowodowały, że trzeba było zmodyfikować Regulamin Cmentarza Komunalnego. Wprowadzono konieczne modyfikacje, opłaty pozostały bez zmian.
W związku z przebudową drogi z Ciechanowa do Opinogóry, przez miejscowość Kąty, radni zgodzili się na udzielenie dotacji Powiatowi Ciechanowskiemu w wysokości 1,5 mln zł. Na dofinansowanie prac w ul. Kwiatowej przekazano powiatowi ponad 798 tys. zł. Obydwie inwestycje realizowane będą w tym roku, dzięki porozumieniu samorządów.
Radni przyjęli rezygnację Tomasza Podsiadlika z pracy w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

 

 

 

 

 

Renata Jeziółkowska

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

 powrót

Segreguj odpady i odbieraj nagrody!
W Ciechanowie przeprowadzony zostanie innowacyjny Program Pilotażowy Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. Jest to autorskie rozwiązanie Grupy T4B mającej swoje biuro…
Ciechanowska Gala Sportu: stypendia, nagrody, wyniki plebiscytu
Miasto zorganizowało Ciechanowską Galę Sportu, skierowaną do lokalnych środowisk sportowych. W uroczysty sposób docenione zostały młode talenty oraz doświadczeni zawodnicy i trenerzy

czytaj więcej
Jakie zainteresowania wpisać do swojego CV?
Po uzupełnieniu CV o doświadczenie zawodowe, wykształcenie i umiejętności pora na przedstawienie swoich zainteresowań. Niektórzy zupełnie rezygnują z tej rubryki, a szkoda – bowiem…

czytaj więcej
Jakie umiejętności warto wpisać do CV?
Wiele osób staje przed problemem - co wpisać w rubrykę "umiejętności" podczas pisania CV? Na co zwróci uwagę pracodawca, co go zachwyci, a czego lepiej nie wpisywać? Co jeszcze…

czytaj więcej

REKLAMA

ZAPROSZENIA


Tańsze korzystanie z basenu solankowego w DPS
Od 18 lutego 2019 r. istnieje możliwość tańszego korzystania z solankowego basenu rehabilitacyjnego, mieszczącego się w budynku DPS KOMBATANT zlokalizowanego…
Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Aerobik, język angielski, język niemiecki, Nordic Walking, zajęcia ruchowe, basen i inne zajęcia. Szczegóły znajdą Państwo w COEK Studio mieszczącym…

czytaj więcej

Reklama

Reklama

kalendarz imprez


<< 03 sierpnia 2020 >>

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Reklama

sonda

Odwiedziłem już restaurację McDonald's w Ciechanowie
TAK
NIE
Nie chodzę do takich restauracji

reklama


KONTAKT:

Telefon:
736 223 031
email: redakcja@ciechanowonline.pl