Na skróty > Urzędy


Wyświetleń: 64633

MIASTO


Urząd Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6
ul. Wodna 1
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 32 41
www.umciechanow.pl
kadencja: 2014-2018
Prezydent: Krzysztof Kosiński
I Zastępca: Joanna Potocka Rak
II Zastępca: Krzysztof Kacprzak

Kadencja: 2002 - 2006, 2006 - 2010, 2010 - 2014
Prezydent : Waldemar Wardziński
I Zastępca Prezydenta: Ewa Gładysz
II Zastępca Prezydenta: Cezary Chodkowski
 
 
 
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6
tel. 23 672 42 17
 
Urząd Gminy Ciechanów
Ciechanów, ul . Fabryczna 8
tel. 23 672 26 46
Wójt gminy: Marek Kiwit
 
POWIAT

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
www.ciechanow.powiat.pl
 
ZARZĄD POWIATU CIECHANOWSKIEGO V KADENCJI
 
Sekretariat Starosty
pok. 205 , II piętro
tel. 23 672 34 85, 
fax 23 672 29 45
 
Starosta i Wicestarosta
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 - 17:00
Morawski Sławomir - Starosta Ciechanowski
Pawłowski Andrzej - Wicestarosta
 
 
RADA POWIATU CIECHANOWSKIEGO IV kadencji (2010-2014)
 
Gutowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Powiatu
 
 
BIURO RADY  POWIATU
06-400 Ciechanów,  ul. 17 Stycznia 7
pok. 219/II piętro,  tel. 23 673 46 39
 
Przewodniczący Rady Powiatu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania za pośrednictwem Biura Rady
 
SKŁAD  RADY

kadencja 2014-2018
 
1. Wiesław Balcerzak
2. Anna Ewa Cicholska (rok 2015 - objęła mandat posłanki, na jej miejsce wszedł Janusz Sosnowski
3. Edward Chrostek
4. Włodzimierz Fetliński
5. Wiesława Gąsiorowska
6. Ewa  Gładysz
7. Zbigniew  Gutowski
8. Łukasz  Kapczyński
9. Stanisław  Kęsik
10. Janusz Kowalski  
11. Adam Krzemiński 
12. Mieczysław  Leszczyński
13. Łukasz  Lewandowski
14. Marek Milewski (zmarł 24 marca 2016) - na jego miejsce weszła Agnieszka Bukowska
15. Sławomir   Morawski 
16. Ewa  Mucha
17. Andrzej Pawłowski
18. Wojciech Rykowski 
19. Marcin Piotr  Stryczyński
20. Waldemar Wardziński
21. Anna Żebrowska

2010-2014
Balcerzak Wiesław
Cicholska Anna Ewa
Czopik Janusz
Dejnakowski Adam
Fetliński Włodzimierz
Gutowski Zbigniew
Kaliński Józef
Kęsik Stanisław
Kowalski Janusz
Krzemiński Adam
Kuczynski Grzegorz
Marcinkowski Marek Piotr
Milewski Marek
Morawski Sławomir
Niestępski Wojciech Władysław
Rykowski Wojciech
Sadowski Eugeniusz
Stachiewicz Jacek Andrzej
Stryczyński Marcin Piotr
Ślubowska Marzena Józefa
Tyszkiewicz Stanisław Ireneusz 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powiatowy Urząd Pracy
Ciechanów, ul. Sygietyńskiego 11
tel. 23 672 38 44
 
Powiatowy Zarząd Dróg 
Ciechanów, ul. Mazowiecka 7
tel. 23 672 54 14
 

WOJEWÓDZTWO

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Delegatura w Ciechanowie
Ciechanów, ul. Wodna 1
tel. 23 673 07 00
www.mazovia.pl
Marszałek województwa: Adam Struzik

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura
Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7 
tel. 23 672 88 86
www.mazowieckie.pl
Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozłowski
 
Wojewódzki Urząd Pracy
Filia w Ciechanowie
ul. Wodna 1
tel. 23 673 07 31
www.wup.mazowsze.pl
 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie
Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie
Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 23 672 21 99
 
URZĘDY SKARBOWE I FINANSOWE

Urząd Skarbowy
ul. Warszawska 58
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 44 30
tel. 23 672 44 33
fax. 23 672 35 38

numery kont:
CIT    35101010100070542221000000
VAT  82101010100070542222000000
PIT    32101010100070542223000000
in.d    26101010100070542227000000
wyd.  70101010100070542230000000
doch. 20101010100070542231000000
Zmiana w organizacji pracy Sali Obsługi Podatnika
Od dnia 05.01.2010 r. nastąpiła zmiana w organizacji pracy Sali Obsługi Podatnika. Od dnia 05.01.2010 r. interesanci będą obsługiwani w następujących godzinach:
poniedziałek-czwartek: 7.30-15.30;
piątek: 7.30-18.00.
Kasa będzie czynna: poniedziałek-czwartek: 8.00-15.00; piątek: 8.00-16.00
 
adres internetowy: www.is.waw.pl/usciechanow
 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Zespół w Ciechanowie
Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 23 672 02 09
 
Izba Skarbowa w Warszawie
Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie
Ciechanów, ul. Warszawska 58
tel. 23 673 21 76
 
Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie
Ciechanów, ul. Gostkowska 39
tel. 23 672 20 01
 
SĄDOWNICTWO

Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Ciechanów, ul. Mikołajczyka 5/6
tel. 23 672 32 81
www.ciechanow.sr.gov.pl
 
Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie
Ciechanów, ul. Mikołajczyka 5/6
tel. 23 674 16 18
www.poplock.pl
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie
Ciechanów, ul. Rzeczkowska 6
23 672 68 25
 
URZĘDY CELNE

Urząd Celny w Ciechanowie 
Ciechanów, ul. Gostkowska 39A
tel. 23 662-60-89 do 91
Oddział Celny w Ciechanowie
Ciechanów, ul. Mławska 1
tel. 23 672 44 56
 
POZOSTAŁE URZĘDY

 

ZUS w Ciechanowie
Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Ciechanów 06-400
ul. Rzeczkowska 8
Telefon / Faks 23 672 68 11 do 14
FAX: 23 672 21 52, 23 673 20 56
Zasięg terytorialny  Miasta: Ciechanów
Gminy: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk
 
Biuro Paszportowe
Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
23 672 88 86
 
Delegatura  Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie
Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 23 672 43 85
 
Delegatura Ministra Skarbu Państwa 
Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 23 672 23 93
 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie 
Oddział Ciechanów
ul. 17 Stycznia 13
tel. 23 672 31 41 
tel. 23 672 99 70
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie (sanepid)
ul. Sienkiewicza 27
06-400 Ciechanów
tel.: 23 6723827
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro powiatowe w Ciechanowie
Ciechanów, ul. Rzeczkowska 11
tel. 23 672 17 83
www.arimr.gov.pl
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD w Ciechanowie)
Ciechanów, ul. Mleczarska 27
tel./fax. 23 673 24 56
www.word.ciechanow.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
Odział w Ciechanowie
Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1
tel. 23 672 43 81
tel. 23 672 53 12
 
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Budynek Starostwa Powiatowego, 
Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7, w pokój nr 328, III piętro
telefon 23 672 21 06.
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00.
 

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie  
ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9 
06-400 Ciechanów 
Telefon 23 672 41 11
Faks 23 672 40 19
Centrala tel. 23 672 44 71/73
e-mail: delegatura.ciechanow@kuratorium.waw.pl
www.kuratorium.waw.pl
 
 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60 b
tel./fax. 23 673 24 84, 23 672 55 01, 23 673 24 72
e-mail: mosir_ciechanow@pro.onet.pl
 
URZĘDY POCZTOWE


Poczta Polska PPUP Rejonowy Urząd Poczty
06-400 Ciechanów
ul. Grodzka 1
tel: (0) 801 33-34-44
tel: (0) 801 30-33-03
 
Urząd Pocztowy Ciechanów 1
06-400 Ciechanów
ul. Grodzka 1
tel: (23) 672-34-34
 
Urząd Pocztowy Ciechanów 2
06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 81
tel: (23) 672-30-01
 
Urząd Pocztowy Ciechanów 3
06-400 Ciechanów
ul. Spokojna 24
tfx: (23) 672-74-89
 
Urząd Pocztowy Ciechanów 3 Kartoreka RTV
06-400 Ciechanów
ul. Spokojna 24
tel: (23) 672-40-65
 
Urząd Pocztowy Ciechanów 4
06-400 Ciechanów
ul. Kicińskiego 21/23
tfx:(23)673-85-55
 
Urząd Pocztowy Ciechanów 5
06-400 Ciechanów
ul. Reutta 13
tfx:(23)672-14-31
 
Urząd Pocztowy Ciechanów 6
06-413 Ciechanów
ul. Batalionów Chłopskich 17a
tfx: (23) 672-22-69
 
INNE JEDNOSTKI

Biura Strefy Płatnego Parkowania  w Ciechanowie tel.: 509 52 61 05, 0 23 672 48 61
adres: ul. Warszawska 10a,   06-400 Ciechanów.
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
(przeniesiona z ulicy Letniej 17 (budynek Urzędu Pracy) na ulicę M. Kopernika (budynek Zespołu Szkół Technicznych) – wejście od ulicy ks. P. Ściegiennego.
Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie od 15 stycznia 2010 roku w nowej siedzibie przy ul. Kopernika.
 
RADA MIASTA CIECHANÓW 2006-2010, 2010-2014

2006-2010
Przewodniczący: Tomasz Grembowicz
Wiceprzewodniczący:
Zdzisław Dąbrowski
Ewa Kaczyńska
Zenon Stańczak
Pozostali radni:
Wojciech Bernaś (zmarł w 2008r., na jego miejsce wszedł Lech Komenda)
Józef Borkowski
Agnieszka Bukowska
Andrzej Czyżewski
Grażyna Derbin
Wojciech Gesek
Wojciech Jagodziński
Tomasz Kałużyński
Stanisław Kęsik
Elżbieta Latko
Krzysztof Leszczyński
Tadeusz Lewandowski
Krzysztof Łyziński
Barbara Piasecka
Paweł Rabczewski
Andrzej Rolbiecki
Mariusz Stawicki
 
2010-2014
Rada Miasta Ciechanów - Radni Rady Miasta Ciechanów
Przewodniczący
Mariusz Stawicki
 
Wiceprzewodniczący:
Zdzisław Dąbrowski
Wojciech Jagodziński
Elżbieta Latko
 
Radni:
Zbigniew Kędzierski
 
Józef Borkowski
 
Leszek Ryms
 
Andrzej Czyżewski
 
Grażyna Derbin
 
Wojciech Gesek
 
Adam Stępkowski
 
Tomasz Kałużyński
 
Przemysław Zadrożny
 
Dariusz Węcławski
 
Krzysztof Leszczyński
 
Zenon Stańczak
 
Krzysztof Łyziński
 
Paweł Rabczewski
 
Artur Lech Sobotko
 
Janusz Szymańczyk
 
Maria Bernaś
 
Radni miejscy w Ciechanowie - kadencja 2014-2018
 
Przewodniczący
Leszek Goździewski
 
Wiceprzewodnicząca
Elżbieta Latko
 
Wiceprzewodniczący
Krzysztof Leszczyński
 
Wiceprzewodniczący
Stanisław Talarek
 
Robert Adamiak
Wiesław Brzozowski
Zdzisław Dąbrowski
Jacek Duriasz
Michał Jeziółkowski
Barbara Kornatowska
Robert Kuciński
Agnieszka Kuźma
Tomasz Podsiadlik
Jerzy Racki 
Marek Rutkowski 
Bogumiła Rybacka
Edyta Rzeplińska-Filipowicz
Zenon Stańczak
Mariusz Stawicki
Jacek Zawiśliński
Marcin Żebrowski
 

 

 


Segreguj odpady i odbieraj nagrody!
W Ciechanowie przeprowadzony zostanie innowacyjny Program Pilotażowy Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. Jest to autorskie rozwiązanie Grupy T4B mającej swoje biuro…
Ciechanowska Gala Sportu: stypendia, nagrody, wyniki plebiscytu
Miasto zorganizowało Ciechanowską Galę Sportu, skierowaną do lokalnych środowisk sportowych. W uroczysty sposób docenione zostały młode talenty oraz doświadczeni zawodnicy i trenerzy. Prezydent…

czytaj więcej
Jakie zainteresowania wpisać do swojego CV?
Po uzupełnieniu CV o doświadczenie zawodowe, wykształcenie i umiejętności pora na przedstawienie swoich zainteresowań. Niektórzy zupełnie rezygnują z tej rubryki, a szkoda – bowiem…

czytaj więcej
Jakie umiejętności warto wpisać do CV?
Wiele osób staje przed problemem - co wpisać w rubrykę "umiejętności" podczas pisania CV? Na co zwróci uwagę pracodawca, co go zachwyci, a czego lepiej nie wpisywać? Co jeszcze…

czytaj więcej

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

REKLAMA

ZAPROSZENIA


Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Aerobik, język angielski, język niemiecki, Nordic Walking, zajęcia ruchowe, basen i inne zajęcia. Szczegóły znajdą Państwo w COEK Studio mieszczącym…

Reklama

najnowsze ogłoszenia

Reklama

kalendarz imprez


<< 24 września 2023 >>

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Reklama

sonda

Odwiedziłem już restaurację McDonald's w Ciechanowie
TAK
NIE
Nie chodzę do takich restauracji

reklama


KONTAKT:

Telefon:
736 223 031
email: redakcja@ciechanowonline.pl