Na skróty > Edukacja


Wyświetleń: 28652

Lista placówek oświatowych z terenu Ciechanowa


Główna siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.
widok od ul. Głowackiego
fot. archiwum CiechanowOnline.pl

 

 

PRZEDSZKOLA


 

Miejskie Przedszkole Nr 1
ul. Nadfosna 12
06-400 Ciechanów
tel.: 0236724696
fax: 0236724696
 
Miejskie Przedszkole Nr 3
ul. Henryka Sienkiewicza 26a
06-400 Ciechanów
tel.: 0236723938
fax: 0236723938
 
Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Sierakowskiego 21
06-400 Ciechanów
tel.: 0236725455
fax: 0236725455
 
Miejskie Przedszkole Nr 5
ul. Gwardii Ludowej 12
06-413 Ciechanów
tel.: 0236723888
fax: 0236723888
 
Miejskie Przedszkole Nr 6
ul. Pijanowskiego 3
06-400 Ciechanów
tel.: 0236724940
fax: 0236724940
 
Miejskie Przedszkole Nr 8
ul. Graniczna 41 d
06-400 Ciechanów
tel.: 0236734003

 

Miejskie Przedszkole Nr 10
ul. Batalionów Chłopskich 4
06-413 Ciechanów
tel.: 0236725761

 

SZKOŁY PODSTAWOWE


 

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
06-400 Ciechanów
tel. (023) 6724822
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Płońska 143
06-400 Ciechanów
tel.: 0236725487
fax: 0236725487
www.sp4_ciechanow.webpark.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Broniewskiego 1
06-400 Ciechanów
tel.: 0236738619
fax: 0236738619
www.sp5.ciechanow.prv.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Wiklinowa 4
06-400 Ciechanów
tel.: 0236736390
fax: 0236736390
http://sp6.republika.pl
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
ul. Czarnieckiego 40
06-400 Ciechanów
tel.: 0236722246
fax: 0236734011

Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
ul. Wyspiańskiego 11a
06-400 Ciechanów
tel.: 0236722869
fax: 0236732672
http://ssp-ciechanow.on.com.pl

 

GIMNAZJA


Gimnazjum nr 1
ul. Orylska 3
06-400 Ciechanów
tel.: 0236724512
fax: 236724512
http://edu.apple.pl/ciechanowgimn1


Gimnazjum Nr 2
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
06-400 Ciechanów
tel. (23) 6722471
www.mzs1ciechanow.pl

 

Gimnazjum nr 3
17 Stycznia 17
06-400 Ciechanów
tel.: 236724671
fax: 236724671
www.gim3ciech.republika.pl

 
Gimnazjum Nr 4
ul. Czarnieckiego 40
06-400 Ciechanów
tel. 23 6736500
e-mail: gim4ciech@poczta.fm
 
Gimnazjum Specjalne
ul. Sienkiewicza 13
06-400 Ciechanów
tel.: 236722889
fax: 236722889
www.oswciechanow.neostrada.pl
 

 

Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
ul. Kraszewskiego 8a
06-400 Ciechanów
tel.: 236728214
fax: 236728214
www.twp.yoyo.pl

 

SZKOŁY ŚREDNIE


 

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego
ul. 17 Stycznia 66
06-400 Ciechanów
tel.: 236722404
fax: 236722404
www.krasiniak.pl
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
tel. 23 6723448, 672 29 26
fax 23 672 38 57
www.zs2.ciechanow.pl
 
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Okrzei 6
06-400 Ciechanów
tel. 23 6722401
fax 23 672 30 51
www.republika.pl/zs3ciech
 
IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Powstańców Warszawskich 24
06-400 Ciechanów
tel. (23) 6724824, 672 50 62
fax (23) 673 25 29
www.zs1.com.pl
 

 Niepubliczne Technikum Zawodowe dla dorosłych
ul. Okrzei 16 A/13
06-400 Ciechanów
tel. (23) 6724460
 
Społeczne Technikum Zawodowe dla dorosłych
ul. Powstańców Warszawskich 22
06-400 Ciechanów
tel. 23 6728499
Zespół Szkół Nr 1
ul. Powstańców Warszawskich 24
06-400 Ciechanów
tel. 23 6724824, 6725062
fax 23 6732529
www.zs1.ciech.ids.pl
 
Zespół Szkół Nr 2
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
tel. 23 6723448, 6722926
fax 23 6723857
www.zs2.ciechanow.pl
 
Zespół Szkół Nr 3
ul. Okrzei 6
06-400 Ciechanów
tel. 23 6722401
fax 23 6723051
http://republika.pl/zs3ciech
 
Zespół Szkół Budowlanych im. Stanisława Płoskiego
ul. Kopernika 7
06-400 Ciechanów
tel. 23 6725375, 6725110
fax 23 6725375
www.zsb-ciechanow.neostrada.pl
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kopernika 7
tel. 23 672 25 06
fax. 23 672 81 71
e-mail:
cku@ciechanow.pl
www.cku.ciechanow.pl
 
SZKOŁY POMATURALNE I POLICEALNE

 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
ul. Płocka 100 
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 36 49
www.nkjociechanow.edu.pl
 
Kolegium Nauczycielskie
ul. Sienkiewicza 33
06-400 Ciechanów
tel./fax 23 6724629
www.knciechanow.pl
 
Zespół Medycznych Szkół Policealnych
ul. Sienkiewicza 33
06-400 Ciechanów
tel./fax 23 6723581

Informatyczne Studium Policealne
ul. Warszawska 50/3
06-400 Ciechanów
tel. 23 6725914
 
Szkoła Policealna Zawodowa
Technik Technologii Odzieży
ul. W. Reymonta 2
06-400 Ciechanów
tel. 23-673-84-58
e-mail: zaklad.krawiecki@interia.pl
www.technikodziezowy.republika.pl

SZKOŁY ARTYSTYCZNE

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki
ul. Małgorzacka 16
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 46 03
tel. / fax. 23 673 44 59
mail: psm_ciechanow@wp.pl

UCZELNIE WYŻSZE

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel./fax 23 672 20 50 - Rektorat, Dział Nauczania
tel./fax 23 673 75 78 - Administracja, Kanclerz
www.pwszciechanow.edu.pl
 
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
ul. Wojska Polskiego 51
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 22 13, 23 674 37 04
e-mail wzk@pwszciechanow.edu.pl
 
Wydział Inżynierii i Ekonomii
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
tel 23 672 30 75
e-mail: wie@pwszciechanow.edu.pl
 
 
Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel.: 23 654 98 34
23 654 98 08
wed(at)pwszciechanow.edu.pl
 
 
 
Wyższa Szkoła Menedżerska
ul. Żórawskiego 5
06-400 Ciechanów
tel. 23 6729333, 6725061
www.wsm-ciech.com
www.kawenczynska.pl

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania
ul. Płońska 57 a
06-400 Ciechanów
tel./fax 23 6734949, tel./fax 23 6734909
 
DOM STUDENTA

 

Dom Studenta
ul. Narutowicza 4a, 06-400 Ciechanów
tel. (023) 672 42 51

 

BURSY SZKOLNE


Bursa Szkolna w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 49
06-400 Ciechanów
tel. 236723716

 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI


Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie
Wydział w Ciechanowie, ul. Wyzwolenia 10A, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 40 31, tel.23 673 23 61
e-mail: ciechanow@mscdn.edu.pl
Rejestracja kursów: tel.23 673 49 71
http://www.mscdn.edu.pl/mscdn

 

PORADNIE


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie
ul. Wyzwolenia 10 A
tel. fax. 23 6722673

tel. 23 673 27 73

e-mail: info@pppciechanow.pl

www.pppciechanow.pl

 

 

KURATORIUM OŚWIATY i BIBLIOTEKI


Mazowieckie Kuratorium Oświaty - Delegatura w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 49
06-400 Ciechanów
Telefon: 23 672 41 11
Faks: 23 672 40 19
delegatura.ciechanow.mko@mazowieckie.pl

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 49
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 33 77
e-mail : bpciechanow@gmail.com
www.bpciechanow.edu.pl


Usługi dla mieszkańców miasta, powiatu ciechanowskiego a nawet sąsiednich powiatów (nie tylko dla nauczycieli ale i dużej rzeszy studentów).
Zbiory są bardzo bogate, jedyna biblioteka w powiecie, która daje możliwość zamawiania i rezerwacji całości zbiorów przez Internet.

 

Biblioteka Publiczna Miejska
ul. Batalionów Chłopskich 20a

Biblioteka Publiczna Miejska - Filia
ul. Reutta 13

Biblioteka Publiczna Miejska - Filia nr 1
ul. Kicińskiego 21/23

Biblioteka Publiczna Powiatowa
ul. Sikorskiego 1

Biblioteka Publiczna Powiatowa - Wypożyczalnia Główna Biblioteki Publicznej
Warszawska 54

Miejska Biblioteka Publiczna
Pułtuska 20 a

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2
Sempołowskiej 19

Powiatowa Biblioteka Publiczna Czytelnia
Sikorskiego 7

Powiatowa Biblioteka Publiczna Filia nr 1
Okrzei 27 a

 

 

-----------------------------------------------------------------------


Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO
Ciechanów, ul. 17 Stycznia 56A,
tel./fax 23 672 55 04
e-mail: coek.studio@gmail.com
www.studiociechanow.pl

 


Segreguj odpady i odbieraj nagrody!
W Ciechanowie przeprowadzony zostanie innowacyjny Program Pilotażowy Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. Jest to autorskie rozwiązanie Grupy T4B mającej swoje biuro…
Ciechanowska Gala Sportu: stypendia, nagrody, wyniki plebiscytu
Miasto zorganizowało Ciechanowską Galę Sportu, skierowaną do lokalnych środowisk sportowych. W uroczysty sposób docenione zostały młode talenty oraz doświadczeni zawodnicy i trenerzy. Prezydent…

czytaj więcej
Jakie zainteresowania wpisać do swojego CV?
Po uzupełnieniu CV o doświadczenie zawodowe, wykształcenie i umiejętności pora na przedstawienie swoich zainteresowań. Niektórzy zupełnie rezygnują z tej rubryki, a szkoda – bowiem…

czytaj więcej
Jakie umiejętności warto wpisać do CV?
Wiele osób staje przed problemem - co wpisać w rubrykę "umiejętności" podczas pisania CV? Na co zwróci uwagę pracodawca, co go zachwyci, a czego lepiej nie wpisywać? Co jeszcze…

czytaj więcej

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

REKLAMA

ZAPROSZENIA


Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Aerobik, język angielski, język niemiecki, Nordic Walking, zajęcia ruchowe, basen i inne zajęcia. Szczegóły znajdą Państwo w COEK Studio mieszczącym…

Reklama

najnowsze ogłoszenia

Reklama

kalendarz imprez


<< 24 września 2023 >>

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Reklama

sonda

Odwiedziłem już restaurację McDonald's w Ciechanowie
TAK
NIE
Nie chodzę do takich restauracji

reklama


KONTAKT:

Telefon:
736 223 031
email: redakcja@ciechanowonline.pl