Można zgłaszać kandydatów na ławników
dodał: Bartek,2017-11-05

W związku z nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających i wyłonienie dodatkowo 2 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz 21 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w Wydziale Pracy. Kandydatów można zgłaszać do 30 listopada.

Wybory ławników na kadencję 2016-2019 odbyły się w 2015 roku, jednak po wprowadzeniu zmian w prawie, wybrana wówczas liczba jest niewystarczająca. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne, zawodowe, co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujący stale na terenie gminy.
Ławnikiem może zostać osoba między 30 a 70 rokiem życia, o nieskazitelnym charakterze, która posiada polskie obywatelstwo, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, posiada co najmniej wykształcenie średnie, jej stan zdrowia pozwala na pełnienie obowiązków. Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołączyć należy stosowne dokumenty - informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie została mu ona ograniczona ani zawieszona, oświadczenie, że nie jest pozbawiony praw cywilnych i obywatelskich. Dołączyć należy zaświadczenie lekarskie oraz dwa zdjęcia.
Stowarzyszenie, organizacja społeczna lub zawodowa zgłaszająca kandydata na ławnika powinna do karty zgłoszenia dołączyć aktualny odpis z KRS lub odpis bądź zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji tej organizacji.
Grupa obywateli powinna dołączyć listę z imionami, nazwiskami, adresami, numerami PESEL i podpisami wszystkich pięćdziesięciu osób.
Kandydatury zaopiniuje zespół powołany przez Radę Miasta. Rada Miasta będzie zasięgać informacji o kandydatach, wyboru ławników dokona w głosowaniu tajnym.

Karty zgłoszenia i stosowne formularze można pobrać ze stron internetowych Urzędu Miasta Ciechanów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Kierownik Biura Obsługi Rady Miasta będzie wydawał karty zgłoszeń, przyjmował zgłoszenia i udzielał szczegółowych informacji (pl. Jana Pawła II 6, pok. 120, godz. 8.00-16.00, tel. 23 674 92 30).

 

 

 

 

 

Renata Jeziółkowska

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

 powrót

Pierwsza internetowa kwiaciarnia w Ciechanowie!
Bliska osoba ma urodziny, a Ciebie nie ma w pobliżu? Zostało mało czasu do uroczystości, a Ty nadal nie masz…
Trzy najważniejsze skutki wdrożenia systemów telematycznych
Telematyka, w zależności od konfiguracji konkretnego systemu, może dać organizacji różne korzyści

czytaj więcej
Jaka reklama internetowa dla małej firmy?
Wybór reklamy powinien być ściśle określony zarówno pod względem budżetu, jak i zakresu jej oddziaływania.

czytaj więcej
Soundbary – dla kogo, za ile, funkcje
Soundbar – element twojego domowego kina

czytaj więcej

REKLAMA

ZAPROSZENIA


Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Aerobik, język angielski, język niemiecki, Nordic Walking, zajęcia ruchowe, basen i inne zajęcia. Szczegóły znajdą Państwo w COEK Studio mieszczącym…

Reklama

Reklama

kalendarz imprez


<< 22 stycznia 2019 >>

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Reklama

sonda

Odwiedziłem już restaurację McDonald's w Ciechanowie
TAK
NIE
Nie chodzę do takich restauracji

reklama


KONTAKT:

Telefon:
736 223 031
email: redakcja@ciechanowonline.pl